Подаци о регистрацији

 

 

 

 

Фондација Професор Борислав Лоренц основана је 10. децембра 2010. Регистрована је у Регистру фондација и задужбина Агенције за привредне регистре са матичним бројем 17799959.

Порески идентификациони број Фондације је : 106969757

 

 

 

 

Насловна страна | О Фондацији | О професору Бориславу Лоренцу | Пријављивање на конкурс | Често постављана питања | Вести | Контакти